12.17.2015

എന്‍റെ വെറും വാക്കുകളിലെ ഒരുമണി കതിര്‍ക്കനം

നാല്കെട്ട് അക്ഷരങ്ങള്‍ 
______________________
1) സ്നേഹം കൊണ്ട് 
മൂന്നു കാലവുമളക്കുക 
നിന്നെ ധൂര്‍ത്തടിക്കുക .
________________________
2) ജലം പോലെ വായുപോലെ 
നിരാകാരമാണ് സന്തോഷവും സങ്കടവും 
ഒന്ന് ഒഴിയുമ്പോഴെയ്ക്കും 
മനസ്സ് മറ്റൊന്ന് കൊണ്ട് നിറയുന്നു 
നിന്നെ സമ്പന്നനാക്കുന്നു .
_________________________
3) ആഗ്രഹങ്ങള്‍ അമാവാസികളാണ് 
പൂര്‍ണ്ണ ചന്ദ്രനെത്രയുദിച്ചാലും
അരവയര്‍ നിറയാത്തനെന്നപ്പോലെ 
ധനവാനെപ്പോലുമത് വിഷാദിയാക്കുന്നു .
__________________________
4) കാല്‍ തെന്നിയൊരിക്കലും 
കവിതയില്‍ വീഴരുത്
നിന്‍റെ ഉള്ള് നിറയെ ,വാക്ക് നിറയെ 
കവിതപറ്റും .
പ്രണയത്തിലെന്നപോലെ നീ ഭ്രമിച്ചുപോകും ,
പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടെ 
നിന്നെ 
മറന്നുപോകും.


* ____________________________________________________________________*