2.07.2015

നീയെന്നപോലെ ഞാന്‍
നിന്‍റെ ഇഷ്ടങ്ങളുടെ ഇളംചൂടുകളില്‍ പുറംതോട് പൊട്ടുന്ന 
മഞ്ചാടിവിത്താണ് ഞാന്‍ .


ചേര്‍ന്നിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും  
ഓര്‍മ്മകളുടെയാ മരം നിറയെ 
പ്രണയത്തിന്‍റെ ചുവപ്പ് പെറ്റുകൂട്ടുന്നവള്‍ .


നിന്‍റെയോരോ പുഞ്ചിരിയിലും 
നേര്‍ത്ത ശ്വാസത്തിന്റെ താളത്തിലും 
എന്‍റെ ഉള്ളു നിറയെ നിന്നെ മണക്കുന്ന മഞ്ചാടികള്‍ പൂക്കുന്നു .
ചുറ്റും നീയെന്നു നിറയുന്നു , നീയെന്നു കവിയുന്നു .
_____________________________________ 

No comments:

Post a Comment

" നന്ദി സുഹൃത്തെ ഈ വഴി വന്നതിനും വായനക്കും അഭിപ്രായങ്ങള്‍ക്കും ഇഷ്ടങ്ങള്‍ക്കും ഇഷ്ടക്കേടുകള്‍ക്കും "