9.28.2014

ഉള്ളു പൊള്ളയായിപ്പോയതിന്റെ സങ്കടങ്ങള്‍ - ( പുതുമയില്ലാത്ത ഒന്ന് )വാക്കിലും നോക്കിലും
ചിരിയിലും വിരുന്നിലും
പുല്ലിംഗം തിരയുന്ന നാട്ടിലേയ്ക്ക്
നാട്കടത്തപ്പെട്ടാല്‍
ആങ്കവിത തന്നെ പെറണം
ഉപമയും രൂപകവും ചേര്‍ത്ത്
മുറുക്കിത്തുപ്പി
പടിയടിച്ചു പിന്ധം വയ്ക്കാന്‍
പെണ്ണൊരുമ്പത്തി കാത്തു നില്‍ക്കുന്നുണ്ട് .പനിനീര്‍ നിറമുള്ള കുഞ്ഞുടുപ്പുകളും
കൊലുസ്സിട്ടചിരികളും കാണുന്ന
നിന്‍റെ പുലര്‍കാലങ്ങളെ
ഉറക്കമിളച്ചു തൂത്തുകളയുക .
വക്കോളം നിറച്ച കണ്ണിലെ
കുടങ്ങളൊന്നൊഴിയാതെ
തുളുമ്പാതെ പേറണം.
കടലോളം കരളിലുണ്ടെങ്കിലും ,
ലാളിക്കുന്നത്
കാട്ടുപൂവെന്നു തോന്നിക്കണം .


കാടുതാണ്ടി മലകള്‍ താണ്ടി
വയലുകള്‍ താണ്ടി
കാലുചുവക്കുമ്പോള്‍
മുറികള ളന്നു മുറ്റമളന്നു ഓടിയോടി
വീടു തുവര്‍ത്തിയെടുക്കുമ്പോള്‍


വീടിന്‍റെ വഴികളിതെന്നു
വീട്ടുംപേരെന്ന് പറഞ്ഞുംകൊണ്ടൊരു
മണ്‍കുടം പുറകിലേയ്ക്കെറിയേണ്ടവന്‍
പിറക്കാതെ പോകരുത് ,
പെങ്കവിത നീ പെറ്റുപോകരുത് .

_______________________________