11.04.2012

പെയ്തൊഴിയട്ടെ_________
ഞാനുമൊരു മഴയാകും 
പെയ്തൊഴിയാന്‍ കാത്തുനില്‍ക്കുന്ന
മേഘങ്ങളുടെ അലുക്കുകളില്‍
ചൂണ്ടുവിരല്‍ ചേര്‍ത്ത് നുള്ളിയെടുത്ത
ഒരു തരി സ്വപ്നംകൊണ്ട്
കുറിചാര്‍ത്തും .

പുതുമണ്ണിന്‍ ഗന്ധമാകാന്‍
പാകമായ ചിന്തകളെ അടര്‍ത്തിയെടുത്ത്
ഇളനീരുകൊണ്ടു തുലാഭാരം നടത്തണം .
വിഷാദ വര്‍ണ്ണങ്ങളിലെയ്ക്ക്
മഴവില്ലുടച്ചു നിറം പൂശണം .

മഴയായ്‌ പെയ്തിറങ്ങുവാനാദ്യം
വിയര്‍പ്പുമണികള്‍ക്കുയിര്‍
കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് .
പൊള്ളിപ്പനിക്കുന്ന നീരിന്‍റെ
നിശ്വാസമാകാന്‍ ,
തപം ചെയ്തു നേടിയ വെയിലുകൊണ്ട്
വീശിപ്പറക്കണം .
ആ താളങ്ങളിലേക്ക് കാറ്റ് പകരുമ്പോള്‍
ആദ്രമാകുന്ന മേഘമാനസമായ്‌
നിന്‍റെ ചിന്തകളിനി
പെയ്തോഴിയട്ടെ .
_______________________________